Pan – (nie)banalna historia

Na początku nie było Pana, a jeśli był, to istniał jedynie na marginesie życia, nie odgrywając istotniejszej roli niż pyłek kurzu. Nadszedł jednak ten czas, kiedy on się pojawił. Wszedł w życie Elli jako człowiek, który ma zamiłowanie do tej samej literatury co ona. A jeśli wierzyć plotkom, potrafił tę literaturę przekuć w rzeczywistość. Kiedy […]